בית אבות לעצמאיים

שילוב אופטימלי בין אוטונומיה לטיפול מסור
מדובר על בתי אבות שמחד נותנים טיפול ועזרה לדייריהם ומאידך אלו עצמאיים יחסית בתפקודם.

דיירים אוטונומיים ביותר (ובעלי יכולת כלכלית ניכרת) ישהו בדרך כלל בדיורים המוגנים. אולם, אלו, תכופות משרתים את אלו המכונים ע"י פרופ' חזן "הזקנים השקופים" דהיינו אנשים זקנים שכמעט ולא סובלים מבעיות בשל זקנתם.

במאמר זה אנו מתיחסים לבתי אבות הרואים את צרכיהם התפקודיים והאחרים של הזקנים ואף רואים כחובתם לטפל בהם, כחלק מהטיפול הכולל שהם מעניקים ולא כטיפול מיוחד.

בבית השמש קיימת מחלקה מיוחדת לעצמאיים, בהם הדיירים עצמאיים, אוטונומיים אך גם מקבלים עזרה ותמיכה של מטפלים ואחיות לפי הצורך.
בית השמש מחזיק מחלקה לדיירים מסוג זה הסובלים מדמנציה.

כאן הכוונה בעיקר לאנשים שעצמאיים בניידותם אך זקוקים לעזרת מטפלים בחלק מפעילויות היומיום עקב מגבלתם הקוגניטיבית הפוגעת בהבנתם וביכולתם לטפל בעצמם כראוי.

קרא עוד: בית אבות סיעודי