בתי אבות ברשיון

בית השמש הינו בית אבות סיעודי המתמחה בטיפול סיעודי החולי אלצהיימר ודמנציה

בית השמש הוא בית אבות ברשיון.

יצמאיים ותשושים מטופלים אצלנו תחת הפיקוח של משרד הרווחה , בית השמש משרת אוכלוסייה זו עובד ברשיון משרדי הרווחה למחלקות אלו.
המחלקה הסיעודית בבית אבות בית השמש והמחלקות הסיעודיות בבית השמש והמחלקות לתשושי נפש ניידים עובדים ברשוי משרד הבריאות, המפקח על הטיפול בדיירים סיעודיים ותשושי נפש.
המשרדים המפקחים בודקים כי בתי האבות עומדים בסטנדרטים הנדרשים בכל תחומי הטיפול וההתנהלות של בתי האבות ברשיון.

קרא עוד : מידע על פפועלו של בית השמש בנושא טיפול בחולי דמנציה

גש ל : מאמר מקצועי בנושא שטיון